Privacy policy

Doel gegevensverzameling

Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, steken wij regelmatig tijd in de innovatie en optimalisatie. We analyseren jouw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op jouw voorkeuren af te stemmen. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens voor het:
– Contact opnemen via telefoon of e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening te verlenen.
– Informeren over wijzigingen van onze diensten.

Beveiliging

Seed Valley neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De verbinding tussen jouw browser en onze server is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL certificaat en de volledige back-ups van alle websitegegevens worden slechts weggeschreven op een tweetal locaties. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensbeheer

Het beheer van je persoonsgegevens ligt bij ons, wij zijn de verantwoordelijke partij en zorgen ervoor dat je gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Seed Valley blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Seed Valley neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of systemen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit houdt in dat wij je gegevens bewaren totdat onze samenwerking wordt beëindigd of totdat we jouw vraagstuk hebben afgehandeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Via onze website hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande adresgegevens. Wij verwijderen deze informatie dan zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk binnen vier weken.

Seed Valley
Blauwe Berg 3A
1625 NT Hoorn

Cookies

Wij verzamelen gegevens aan de hand van cookies op onze website. Hiermee vergaren we geanonimiseerde bezoekersgedrag, in geen enkel geval kan dit aan jouw websitebezoek gekoppeld worden. Wil je meer weten over het gebruik van cookies en de manier waarop je deze kunt aanpassen of uitschakelen? Lees dan hier onze cookie policy.

Transparantiebeginsel

Wil je graag jouw persoonsgegevens inzien of wijzigen? Of wil je jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Seed Valley? Neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande gegevens:

Seed Valley
Blauwe Berg 3A
1625 NT Hoorn

Wanneer je persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kun je ons schriftelijk verzoeken om je gegevens te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid; je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens, die we over jou beschikken, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te versturen per post.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door jou is gedaan, vragen we je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart). Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

*Wij behouden ons het recht om onze privacy policy aan te passen.