Factsheet

Factsheet-nl

Onder het motto ‘opinions are cheap, facts are valuable’ heeft BDO, in samenwerking met Seed Valley, economische feiten verzameld over het bedrijvencluster: een beknopt totaalplaatje met cijfermatige trends van o.a. omzetcijfers en personeelsaantallen, percentage investering in R&D en vestigingen wereldwijd.

De cijfers zijn verzameld bij de aangesloten veredelings- en zaadtechnologiebedrijven in Seed Valley.

Nederlandse versie

Gedrukt A4 exemplaar aanvragen English version