Terug naar overzicht

Wereldoplossingen voor werelduitdagingen

Actueel

Op 17 juni heeft het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen haar adviesrapport aangeboden aan minister Verhagen van Economie, Landbouw & Innovatie. Het rapport, getiteld “Bron voor Groene Economie – wereldoplossingen voor werelduitdagingen” beschrijft hoe bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de sector.

De concrete actieagenda richt zich op zeven hoofdlijnen:

  1. verdubbelen groei toegevoegde waarde
  2. wereldleider in internationaal ondernemerschap
  3. internationaal topcentrum voor kennis, onderzoek en onderwijs
  4. duurzaamheid
  5. optimale ruimte en infrastructuur voor de gehele keten
  6. een sterk imago en een internationaal leidend merk
  7. een slagvaardige en verantwoordelijke sectororganisatie.

 

De sector zal – bovenop de huidige 80-130 miljoen euro – nog eens 115 miljoen euro extra investeren om deze actieagenda tot een succes te maken. De overheid wordt gevraagd om een investering van 220 miljoen euro uit het topsectorbudget. 70 miljoen euro is bestemd voor kennisontwikkeling, 150 miljoen vraagt de sector (samen met de topsector Agro&Food) voor internationalisering.

De investering in de actieagenda resulteert voor de sector in méér toegevoegde waarde, blijvend leiderschap in wereldmarkten, kennis en duurzaamheid, een sterk merk en een slagvaardige en verantwoordelijke en zelforganiserende sectororganisatie, aldus het Topteam. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor koepelorganisatie Greenport Holland in samenwerking met de kennisinstellingen en overheden.

Bronnen:
Rapport: Bron voor Groene Economie – Wereldoplossingen voor werelduitdagingen
Persbericht Topteam Tuinbouw en Uitgangmaterialen
Persbericht Greenport Holland

PanAmericanSeed

Groei is alleen mogelijk met het juiste netwerk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ultricies et euismod purus netus ultrices. Lorem consectetur ut et etiam. Venenatis maecenas volutpat blandit sed id vitae dictum. A sem nunc sed feugiat.

Bekijk meer
Actueel