Terug naar overzicht

“Stem R&D-agenda meer af”

Actueel

De sector uitgangsmateriaal en de rest van de tuinbouwketen moeten hun R&D-agenda’s structureel beter afstemmen. Daarvoor pleitte Agnes van Ardenne, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT) gisteren tijdens het symposium dat Seed Valley organiseerde in samenwerking met BDO, Rabobank en Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Zie de foto’s

Het productschap kan hierbij volgens haar een coördinerende rol spelen. Een sectorbrede aanpak zou nieuwe voedselveiligheidscrises kunnen voorkomen of schade bij onverhoopte nieuwe crises kunnen beperken. Van Ardenne wees op de noodzaak van risicomanagement. “De gezamenlijke aanpak die via het crisismanagement van het Productschap Tuinbouw is gerealiseerd bij de EHEC-uitbraak, hield de binnenlandse afzetmarkt en een deel van de andere afzetmarkten overeind. Desondanks zegt toch een derde van de Nederlandse consumenten zich meer zorgen te maken over veiligheid van voedsel. We kunnen erop rekenen dat grotere zorg bij consumenten zich zal vertalen in hogere eisen aan voedselveiligheid, in meer controles, meer vondsten, en meer incidenten”, waarschuwde Van Ardenne. Zij ziet een collectief belang voor de sector uitgangsmaterialen en de rest van de tuinbouwketen.

Structurele sectorbrede risicobeoordeling, -impact en -management kan ervoor zorgen dat de sector een nieuwe voedselveiligheidscrisis voor is en zo nodig sneller de baas wordt. In het verlengde hiervan pleit Van Ardenne voor structurele afstemming tussen de R&D-agenda’s van de sector uitgangsmaterialen en de rest van de tuinbouwketen. “Op die manier geven we ook echt concrete invulling aan de topsectorambitie ‘Wereldoplossingen voor werelduitdagingen’ en halen we het optimale rendement uit de thema’s van de toekomst: voeding, gezondheid en welbevinden, plantgezondheid en fyto en duurzame ketens.”

bron: persbericht Productschap Tuinbouw

PanAmericanSeed

Groei is alleen mogelijk met het juiste netwerk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ultricies et euismod purus netus ultrices. Lorem consectetur ut et etiam. Venenatis maecenas volutpat blandit sed id vitae dictum. A sem nunc sed feugiat.

Bekijk meer
Actueel