Terug naar overzicht

Seed Valley-concept in India gelanceerd

In India wordt een bedrijvencluster ontwikkeld naar het voorbeeld van Seed Valley in Noord-Holland. De landbouwautoriteiten in de deelstaat Gujarat hebben hierbij het Netherlands Business Support Office ingeschakeld, en Incotec India speelt er een belangrijke rol in.

De clustering in Gujarat is gebaseerd op het Nederlandse Seed Valley-model, maar met andere doelstellingen. Waar de focus van de Nederlandse Seed Valley ligt in de positionering van de zaadsector als innovatieve en economisch belangrijke internationale industrie, richt de Indiase pendant zich op Gujarat als knooppunt en verzamelplaats van de zaadindustrie. Een ‘hub-functie’ zal de economische positie van Gujarat en haar telers verbeteren, en de zaadindustrie in India verankeren. De activiteiten in Gujarat Seed Valley richten zich op de kwaliteit van de productie van zaaizaad voor de binnenlandse en exportmarkten.

De inhuldiging van Gujarat Seed Valley vond gisteren plaats tijdens de AgriAsia Conference in Gandhinagar, India. Manish Patel, directeur van Incotec India: “Kwaliteitszaad is van vitaal belang voor het succes van de Indiase landbouw. De zaadsector is niet alleen een fascinerende sector om in te werken, nog belangrijker, het is een sector die sterk bijdraagt aan de economie. Zaden zijn het DNA van de food-sector en andere aanverwante industrieën die afhankelijk zijn van succesvolle landbouw. Het concept van ‘Gujarat Seed Valley’ brengt de belanghebbenden in de zaadsector een gemeenschappelijk platform. Zij zullen werken aan gemeenschappelijke doelen, zoals duurzaamheid en kwaliteit. Aspecten die  Gujarat zowel economisch als innovatief goed op de kaart te zetten. Uiteindelijk zal dit vruchten afwerpen voor de hele Indiase zaadsector”. 

PanAmericanSeed

Groei is alleen mogelijk met het juiste netwerk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ultricies et euismod purus netus ultrices. Lorem consectetur ut et etiam. Venenatis maecenas volutpat blandit sed id vitae dictum. A sem nunc sed feugiat.