Terug naar overzicht

Peter Visser en Jos Kramer winnen Award voor beste lessenserie plantenbiologie

Biologiedocenten Peter Visser en Jos Kramer zijn de winnaars van de Enza Zaden Award voor hun aansprekende lessenreeks voor vwo-leerlingen. Groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden wil met deze prijs de interesse in plantenwetenschappen stimuleren, omdat de veredelingssector grote behoefte heeft aan jongeren met een opleiding in de plantenwetenschappen. Die interesse begint met aansprekend onderwijs in plantenbiologie. Gisteren ontvingen de docenten de prijs de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem.

Jos Kramer (christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden) en Peter Visser (CSG Dingstede in Meppel)

Jos Kramer (christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden) en Peter Visser (CSG Dingstede in Meppel). Foto @ Hilde de Wolf

Peter Visser (CSG Dingstede in Meppel) en Jos Kramer (christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden) maakten de bekroonde lessenreeks Van aardappeleters naar cisgenese voor het nieuwe examenprogramma biologie, en koppelen daarin de theorie aan de praktijk. In de lessen passeren verschillende ‘contexten’ de revue, van consument tot veredelaar. In de eerste les beoordelen leerlingen de aardappels aan de hand van diverse criteria. Vervolgens worden verbanden gelegd tussen voedingstoffen en het achterliggende biologische proces van fotosynthese. De wetenschappelijke context van plantenfysiologie wordt geleerd met het spelen van een online serious game over de uiteenlopende strategieën van planten om te overleven.

Leerlingen maken kennis met verschillende beroepen in de plantenbiologie. Visser en Kramer spelen met deze lessenreeks in op de nieuwe exameneisen en op de behoefte van het bedrijfsleven, maar vooral ook op de interesse van leerlingen. De eerste ervaringen met de lessenreeks zijn positief. De reeks kan gemakkelijk aangepast worden voor een andere teelt of gewas.

Het idee voor de les is ontstaan in een zogenaamd docent ontwikkelteam (DOT). Zo’n team bestaat uit leraren die samen het biologieonderwijs willen vernieuwen en lesmateriaal ontwikkelen. De ideeën ontstaan tijdens maandelijkse bijeenkomsten. Visser is coach van het DOT vanuit Van Hall Larenstein te Leeuwarden. ‘Ik kan iedereen deze aanpak aanbevelen. Het is heel inspirerend om samen het vak te vernieuwen en eigentijdse lesvormen te bedenken. Ik zie de prijs als een erkenning voor deze werkwijze.’

Onderdeel van de prijs is een studiereis naar een vestiging van Enza Zaden in het buitenland. Visser en Kramer zijn ook blij met de uitnodiging van Enza Zaden om met een klas het bedrijf in Enkhuizen te bezoeken. ‘Zo’n bezoek past perfect bij het nieuwe contextgerichte leren.’

De Enza Zaden Award werd op 30 november uitgereikt door Jeroen Rouppe van der Voort, verantwoordelijk voor biotechnologisch onderzoek bij Enza Zaden. De jurycommissie is benoemd door het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en de KHMW.

 

PanAmericanSeed

Groei is alleen mogelijk met het juiste netwerk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ultricies et euismod purus netus ultrices. Lorem consectetur ut et etiam. Venenatis maecenas volutpat blandit sed id vitae dictum. A sem nunc sed feugiat.