Terug naar overzicht

Nieuwe partners: Sluis Garden, Prozee, Wolters en Agro AdviesBuro

Seed Valley is met ingang van november 2014 versterkt met vier nieuwe partnerbedrijven: Sluis Garden en Prozee Techno Service uit Enkhuizen, Wolters Agro Projects uit Zwaagdijk-Oost en Agro AdviesBuro uit Naaldwijk. Deze bedrijven zijn met hun producten en diensten zeer nauw verbonden met de zaadbedrijven in Noord-Holland Noord.

Sluis Garden, online ook bekend onder de merknaam Garden Seeds, legt zich toe op de verpakking en levering van zakjes groente- en bloemzaad aan hobbytuinders. Distributie van de zaden verloopt via tuincentra en in toenemende mate online. De website van Sluis Garden heeft, naast een omvangrijk rassenassortiment, ook diverse cadeauverpakkingen voor zaadjes. Van oorsprong is Sluis Garden een onderdeel van Royal Sluis, maar inmiddels zijn ze al weer vele jaren als zelfstandige onderneming actief.

Prozee Techno Service ontwikkelt, levert en onderhoudt machines en installaties voor onder meer de zaadindustrie. Ze produceren bijvoorbeeld drum priming installaties, de ronddraaiende stalen pannen waarin zaden worden gedesinfecteerd en waarin de kiemkracht wordt verbeterd. Prozee maakt deel uit van de ’technische schil’ van machinebouwers en installatiebedrijven die onmisbaar is de voor de innovatieve zaadbedrijven in Seed Valley.

Wolters Agro Projecten is vooral bekend van kassenbouw en -onderhoud bij diverse zaadbedrijven, maar ze doen veel meer. Zo ontwikkelen en leveren ze oplossingen voor teelt op water, eb- en vloedtafels en installeren ze zonnepanelen en teelttafels voor dag- en nachtsimulatie. Net als stichting Seed Valley is Wolters nauw betrokken bij het ClusiusLab in Hoorn, waar diverse proefopstellingen en demomateriaal voor onderwijsdoeleinden zijn geplaatst.

Agro AdviesBuro adviseert zaadbedrijven en tuinbouwbedrijven op het gebied van onder meer bestemmingsplannen en vergunningen, techniek, energie, CO2-emissie, aardwarmte en bedrijfskunde. Ze werken in binnen- en buitenland aan projecten van Seed Valley-partners, variërend van advies bij vraagstukken over milieu en ruimtelijke ordening tot projectmanagement tijdens de bouw.

Toen Seed Valley zes jaar geleden van start ging, bestond de kern uit Noord-Hollandse veredelingsbedrijven en zaadtechnologiebedrijven. Rondom deze bedrijven heeft zich in de loop van de jaren een netwerk van kennispartners gevormd. Dat netwerk is zeer divers en omvat machinebouwers, softwareontwikkelaars, installatiebedrijven, specialistische dienstverleners en adviseurs. Op dit moment kent het samenwerkingsverband Seed Valley 21 zaadbedrijven, 13 kennispartners en drie ondersteunende overheden. Doel van Seed Valley is om de zaadbedrijven en flankerende bedrijvigheid bekender en aantrekkelijker te maken voor doelgroepen zoals jongeren en studenten, onderzoekers, beleidsmakers en journalisten.

Over Seed Valley
Seed Valley is de aanduiding voor hét internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie, gelegen in het noorden van Noord-Holland. Het is de thuisplaats voor tientallen innovatieve bedrijven die nieuwe, betere plantenrassen ontwikkelen, met name voor de groenten- en sierbloementeelt. Tot het Seed Valley cluster behoren ook leveranciers van diensten en machines die specifiek zijn voor de zaadsector. Vanuit Seed Valley worden zaden, stekken en jonge planten geëxporteerd naar klanten over de hele wereld. Het cluster van zaadbedrijven heeft sinds 2008 de krachten gebundeld in stichting Seed Valley. Missie van de samenwerking is versterking van de economische positie en verankering van het cluster in Noord-Holland. Dat wil stichting Seed Valley bereiken door te investeren in haar imago, de instroom van vakbekwame arbeidskrachten, innovatie en kennisdeling. Gezamenlijk willen de bedrijven Seed Valley neerzetten als een duurzame, vitale, hoogwaardige en innovatieve bedrijfstak. Een boeiende sector om in te werken, met een grote bijdrage aan de economie, in een aantrekkelijke leefomgeving.

PanAmericanSeed

Groei is alleen mogelijk met het juiste netwerk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ultricies et euismod purus netus ultrices. Lorem consectetur ut et etiam. Venenatis maecenas volutpat blandit sed id vitae dictum. A sem nunc sed feugiat.