Terug naar overzicht

Innoveren of honger lijden

Actueel

Zaadveredelaars worstelen met verschraling onderzoek en tekort aan studenten.

Het financieele dagblad logo Journalist Henk Engelenburg van Het Financieele Dagblad besteedde op vrijdag 21 januari in een aantal artikelen aandacht aan de Nederlandse zaadsector. De volledige artikelen zijn voor abonnees te raadplegen op de website van het FD.

Een samenvatting:

‘Als wij niet innoveren, dan wordt het echt honger lijden in de wereld’

Innovatieve Nederlandse veredelingsbedrijven investeren tegen de klippen op om de opbrengst van land- en tuinbouwgewassen te verhogen. Alleen op die manier kan de groei van de wereldbevolking (9 miljard mensen in 2050, tegen bijna 7 miljard nu) worden opgevangen. Opbrengsten moeten met 70% stijgen door de ontwikkeling van gewassen die meer opbrengen met minder kunstmest en minder bestrijdingsmiddelen. Gewassen moeten productiever zijn onder extreme weersomstandigheden.

De veredelingssector in Nederland concentreert zich met circa 25 bedrijven in de kop van Noord-Holland en het Westland. Innovatie is de kern van de activiteit. Joep Lambalk, onderzoeksdirecteur van Enza Zaden in Enkhuizen stelt: ‘Als de mondiale veredelingssector een jaar of vijf niet innoveert in voedingsgewassen, lopen de opbrengsten na enkele jaren in de wereld hard terug. Dan wordt het honger lijden.’ Voortdurende resistentieveredeling is nodig omdat rassen al snel hun waarde verliezen doordat schimmels en bacteriën hun kans grijpen. Vandaar dat de bedrijven 20% tot 25% van hun omzet in innovatie van gewassen steken.

Bernard de Geus, directeur van het topinstituut Groene Genetica. maakt zich zorgen over de kwaliteit van het fundamenteel onderzoek aan Nederlands universiteiten en het gebrek aan langetermijnvisie van de overheid. Structurele overheidsinvesteringen zijn sterk teruggelopen met verschraling als gevolg. De Geus noemt plantenveredelaar en -onderzoeker een vak van de toekomst gelet op de trend naar een bio-gebaseerde economie. ‘We moeten een positie verwerven. Biodiesel uit algen? Er is nog weinig veredeld in algen. Medicijnen vanuit wieren? Het krijgt geen aandacht. Als je kans wilt maken met duurzaamheid, moet je dit soort zaken ook oppakken.’

Lambalk stelt dat er mondiaal in r&d in plantenbiotech $1,3 mrd omgaat. Nederland neemt daarvan $200 mln voor zijn rekening, ofwel 13%. ‘Dat is belachelijk veel voor zo’n klein land en het tekent de positie. Als de overheid niet investeert in groen onderwijs, heeft dat grote gevolgen.’Want een nieuwe generatie veredelaars en onderzoekers is hard nodig. Het is nu heel moeilijk om de juiste mensen te vinden.’

PanAmericanSeed

Groei is alleen mogelijk met het juiste netwerk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ultricies et euismod purus netus ultrices. Lorem consectetur ut et etiam. Venenatis maecenas volutpat blandit sed id vitae dictum. A sem nunc sed feugiat.

Bekijk meer
Actueel