Terug naar overzicht

Groen Kennisnet gelanceerd

Met de slogan ‘Slim kennis delen met Groen Kennisnet’ is vandaag het internetportaal Groen Kennisnet officieel gelanceerd door minister Gerda Verburg.

Groen Kennisnet is een online vindplaats voor info over voedsel en groen, bestemd voor diverse doelgroepen. Leraren, studenten en leerlingen, ondernemers en onderzoekers, beleidsmakers en burgers. Gebruikmakend van Groene Google vind je er filmpjes, lesmateriaal, vakbladartikelen en onderzoeksrapporten. Het grootste deel is vrij beschikbaar. Het portaal geeft ook een overzicht van alle groene kennisinstellingen en hun innovatieprojecten

De Groene Kennis Coöperatie, het ministerie van LNV en Hogeschool van Hall Larenstein organiseerden op 22 juni congres ‘Kennis & Innovatie: de Regio aan zet’, waarop de samenwerking tussen onderwijs-, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties centraal stond, met het accent op samenwerking in de regio.

Belangrijke mijlpaal was de ondertekening van de Meerjarenafspraak 2010-2015 over regionale samenwerking, die moet leiden tot aantrekkelijker onderwijs en concrete innovaties.

PanAmericanSeed

Groei is alleen mogelijk met het juiste netwerk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ultricies et euismod purus netus ultrices. Lorem consectetur ut et etiam. Venenatis maecenas volutpat blandit sed id vitae dictum. A sem nunc sed feugiat.