Terug naar overzicht

#5VragenAan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Actueel
carola-schouten

In ‘5 vragen aan’ stellen we vragen aan bewonderenswaardige personen uit de zaadsector. Dit keer stellen we 5 vragen aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wat zijn haar verantwoordelijkheden? En hoe ziet Nederland er uit zonder de veredelingssector? Lees hieronder het interview.

carola-schouten

1. U bent minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor velen bekend, maar voor sommigen ook onbekend: wat houdt uw functie in en welke verantwoordelijkheden heeft u?
Als minister van LNV ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het voedsel op ons bord en op welke manier dat geproduceerd is. Die productiekant is het landbouwonderdeel in mijn portefeuille. Dat is breed, van het verdienvermogen van boeren en tuinders, tot hoe we goed voor onze bodem zorgen en hoe we zorgvuldig met gewasbeschermingsmiddelen omgaan. En het internationale aspect, waar reist ons geproduceerde voedsel naartoe? Op welke manier kunnen wij bijdragen aan het tegengaan van honger in de wereld? Vanuit de ‘natuurhoek’ ben ik verantwoordelijk voor het behoud van onze biodiversiteit en de mooie natuurgebieden die we in Nederland hebben.

2. Wat is naar uw mening de rol van veredeling in de kringlooplandbouw en wat zouden in uw ogen de belangrijkste eigenschappen van nieuwe rassen moeten zijn?
Er is geen blauwdruk voor kringlooplandbouw, maar het doel is dat er zo min mogelijk afval vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Plantenveredeling is noodzakelijk om nieuwe gewassen te ontwikkelen of aan te passen die het best passen in een systeem van kringlooplandbouw. Dat vraagt om nieuwe landbouwsystemen (bijvoorbeeld strokenlandbouw) maar ook ontwikkeling van nieuwe gewassen en verbetering van de bestaande rassen. Nieuwe rassen moeten bijdragen aan weerbare teelten, wat met het oog op klimaatverandering en bijbehorende weersextremen cruciaal is voor onze toekomstige voedselvoorziening, met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Resistentie tegen ziekten en plagen en ook de aanpassing van gewassen aan een veranderend klimaat zijn dus heel belangrijk

3. Het Europese hof heeft besloten om moderne veredelingstechnieken zoals CRISPR Cas alleen toe te laten onder strikte GMO regulering. Dit zal de veredeling in Europa van nieuwe rassen remmen en er gaat een verschil ontstaan met landen zoals Amerika en China waar deze techniek niet onder de GMO regulering valt. Hoe ziet u de toekomst van de moderne veredelingstechnieken in Europa en hoe noodzakelijk zijn deze technieken in uw ogen voor het bereiken van beleidsdoelen in NL?
We hebben innovatie nodig om de land- en tuinbouw minder afhankelijk van chemie te maken. Het verbeteren van plantenrassen is daarvoor een heel krachtig instrument. Nederland is daarom voorstander van het kunnen gebruiken van moderne veredelingstechnieken, zolang de soortsgrenzen niet worden overschreden. Het doel is om weerbare rassen en gewassen te kunnen telen die klimaat bestendig zijn. Als je kijkt naar de ambities in de EU in de ‘Farm to Fork’ strategie en in de ‘Biodiversiteitsstrategie’ -die ik deel- is het voor mij duidelijk dat we voor de hierin genoemde doelen moderne veredelingstechnieken nodig hebben.

4. Wat moet er gebeuren om de groene studierichting aantrekkelijk te houden?
Allereerst moet de studie leuk zijn! Laat zien wat je kan met de studie. En bedenk dat je globaal impact kunt hebben met deze studierichtingen. Hoe gaaf is het als je een bijdrage kan leveren aan het grootste vraagstuk van deze tijd: voedselzekerheid, klimaat en een leefbare planeet. De noodzaak is groot, maar er zijn ook enorm veel kansen. De bijdragen en de kritische blik van een nieuwe generatie is hierbij van groot belang.

5. Hoe denkt u dat Nederland er uit ziet zonder onze sector?
De veredelingssector is niet alleen voor Nederland belangrijk, maar voor de hele wereld. Veilig en betaalbaar voedsel moet er voor iedereen zijn. Neem Simon Groot, de oprichter van East-West Seed en de eerste Nederlander die de World Food Prize in ontvangst mocht nemen vanwege zijn inzet om kleine boeren in Azië en Afrika van betere groentezaden te voorzien. Zijn drijfveren en passie zorgen ervoor dat miljoenen mensen over heel de wereld kunnen beschikken over inkomen en voedsel. Zo’n impact kun je hebben vanuit Nederland. Daarnaast levert de veredelingssector een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzamere toekomst. En speelt zij ook op het gebied van innovatie een belangrijke rol in de wereld. Nederland zonder een veredelingssector is voor mij daarom ondenkbaar.

Meer #5VragenAan? Kijk hier alle interviews.

PanAmericanSeed

Groei is alleen mogelijk met het juiste netwerk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ultricies et euismod purus netus ultrices. Lorem consectetur ut et etiam. Venenatis maecenas volutpat blandit sed id vitae dictum. A sem nunc sed feugiat.

Bekijk meer
Actueel